Őrtűz
Az Őrtűz lelki ébredésért való közbenjárás a Szentlélek indítására jött létre néhány évvel ezelőtt azzal a céllal, hogy imádkozzunk városunkért, lakosainak megtéréséért, tömeges lelki ébredésért. Ugyanis a Timóteushoz írt levélben Szent Pál Apostol azt írja, hogy a mi Istenünk „azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.” (1 Tim 2,4). Nekünk is ez a vágyunk, és ezért imádkozunk, amikor kéthetente találkozunk a monostori Fájdalmas Szűzanya plébánia hittantermében. Hálásak vagyunk a közülünk eltávozott Kádár István atyának és a jelenlegi utódának, Székely Dénes atyának, hogy nagylelkűen befogadták imacsoportunkat. Erdélynek több helységében működik hasonló közbenjáró csoport, és évente két alkalommal szervezünk közös találkozót, ahol az összes Őrtűz csoport összejön imádkozni Erdély és az egész ország megtéréséért, lelki ébredéséért.  


Kapcsolattartó személyek:

Fülöp Magdolna SSS
Rugină Gabi