AlkalmazottakFt. Dr. Székely Dénes egyetemi adjunktus, kanonok
- kinevezett plébános

Palocsay György - kántor

Györffy Angella - sekrestyés

Péli Klára - sekrestyés
Borzási Imre - őr

Kolozsvári József - gondnok (Tordatúr)